Vapez.nl en uw privacy
Vapez.nl respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Vapez.nl zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden als deze zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Vapez.nl gebruikt uw gegevens om de volgende diensten te kunnen bieden

Uw gegevens worden niet doorverkocht
Vapez.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

Uw gegevens zijn veilig
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst of uw gegevens op onze website raadpleegt, wordt er gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

Onze veiligheid wordt regelmatig gecontroleerd door vakmensen!
Om de veiligheid van onze website en uw gegevens te kunnen garanderen wordt er met regelmaat onderzoek gedaan op onze website waarbij er door een derde partij gecontroleerd wordt op kwetsbaarheden en malware.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. Vapez.nl gebruikt cookies om u te kunnen herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons tevens in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies bevatten informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Vapez.nl geen cookies ontvangt.

Inzage en wijziging van uw persoonsgegevens
U kunt bij ons een verzoek indienen tot inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U dient zich dan wel te identificeren d.m.v. een kopie van een geldig legitimatiebewijs zodat wij kunnen verifiëren dat u werkelijk de betrokkene bent.

Het verwijderen van bepaalde persoonsgegevens, zoals betalingshistorie, is niet mogelijk i.v.m. de op ons rustende wettelijke bewaarplichten.