Bestelling

Alleen personen die ouder zijn dan 18 jaar krijgen een goedgekeurde account.

Nadat u een account heeft geregistreerd is dit account nog niet klaar voor gebruik, wij zullen en moeten dit namelijk goedkeuren op basis van verstrekte ID gegevens die u verstrekt per mail.

De ID gegevens worden beveiligd opgeslagen en dient enkel en alleen voor het verifiëren van de leeftijdcontrole.

Wij accepteren alleen Nederlandse identiteitskaart, Nederlandse paspoort & rijbewijs uitgegeven door Nederland.


Gebruik de KopieID app om veilig een kopie te maken van uw identiteitsbewijs. De informatie die wij nodig hebben bestaat uit uw voor- en achternaam in combinatie met uw geboortedatum. De rest van de gegevens kan afgeschermd worden.

Stap 1: Document fotograferen
Stap 2: Naam ontvanger = VAPEZ.NL
Stap 3: Doel = NIX18

KopieID is te downloaden uit de Apple App Store, Google Play Store of Windows Phone.

Binnenkort is het mogelijk om via iDIN uw geboortedatum te verifiëren.